Regulamin Azalia Spa & Hotel Azalia

1. Hotel Azalia & Azalia Spa, ich właściciele, dyrekcja, kierownictwo, pracownicy oraz podwykonawcy nie są odpowiedzialni za szkodę polegającą na zgubieniu, zniszczeniu lub utracie mienia należącego do Gości, w przypadku pozostawienia go bez odpowiedniego nadzoru podczas pobytu na terenie Spa. Rzeczy osobiste powinny zostać zabezpieczone poprzez ich zamknięcie w szafkach w przebieralni, za wyjątkiem przedmiotów wartościowych, które powinny być pozostawione w sejfie recepcyjnym .

2. Z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa, Hotel Azalia & Azalia Spa , ich właściciele, dyrekcja, kierownictwo, pracownicy oraz podwykonawcy nie są odpowiedzialni za śmierć, urazy, utratę zdrowia bądź mienia powstałe na terenie Spa w wyniku jego użytkowania, o ile nie ponoszą winy.

3. Gość oświadcza, iż przed rozpoczęciem aktywnego lub pasywnego uczestnictwa w zabiegach uwzględni swój stan zdrowia i nie przystąpi do nich, jeżeli ze względu na stan zdrowia, mogłyby mieć one negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, komfort fizyczny lub psychiczny. Wszystkim Gościom doradzamy, aby przed skorzystaniem ze Spa, przeszli standardowe badania lekarskie w celu sprawdzenia ogólne stanu zdrowia. Ma to szczególne znaczenie przy aktywnym uczestnictwie w ćwiczeniach fizycznych oraz użytkowaniu urządzeń wykorzystujących ciepło i wysokie temperatury.

4. Teren Spa jest dostępny wyłącznie w godzinach jego pracy. Normalne godziny pracy mogą w sytuacjach wyjątkowych ulec zmianie w drodze decyzji Hotel Azalia & Azalia Spa. Zmiana może oznaczać czasowe zamknięcie Spa, skrócenie lub wydłużenie godzin jego funkcjonowania. Użytkowanie niektórych lub wszystkich stref Spa może zostać czasowo zawieszone w związku z nagłą koniecznością dokonania naprawy, konserwacji lub wykonania innych niezbędnych prac. Najpóźniej kwadrans przed 22.00 wszyscy Goście powinni opuścić Strefę Mokrą i udać się do szatni.

5. Dyrekcja Hotel Azalia & Azalia Spa podaje do wiadomości na tablicy ogłoszeń terminy planowanych prac lub imprez organizowanych na terenie Spa, a także okresy wyłączenia z użytkowania części Spa, lub odwołania określonych zajęć.

6. Spa zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa kosztami zabiegów, zajęć lub konsultacji w przypadku rezygnacji złożonej w terminie późniejszym niż 24 godziny przed ich planowanym rozpoczęciem.

7. Ws zystkie przedmioty muszą zostać zabrane z szafek przed opuszczeniem terenu Spa. Szafki są sprawdzane codziennie po zamknięciu Spa. Jeżeli obsługa Spa znajdzie przedmioty pozostawione w szafce, zostaną one przechowane w Recepcji Spa przez 3 dni.

8. Parking przed Spa nie należą do hotelu. Spa nie zapewnia ochrony pojazdów pozostawionych na parkingu, ani nie ponosi odpowiedzialności za ich kradzież lub uszkodzenie. 9. G oście Spa muszą mieć ukończone co najmniej 16 lat. W celu zapewnienia komfortu użytkownikom Spa zabrania się używania osobistych odbiorników radiowych, aparatów fotograficznych, kamer video, sprzętu stereo oraz telefonów komórkowych. Dotyczy to zarówno obszarów publicznych, takich jak: jacuzzi, siłownia, gabinetów zabiegowych. Prosimy Gości o wyłączenie telefonów i pozostawienie ich w bezpiecznym miejscu.

10. Cały obszar Spa jest strefą dla niepalących.

Na terenie Spa zabrania się:

 • przebywania osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
 • sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
 • używania naczyń szklanych,
 • wprowadzania zwierząt, zakłócania pobytu innym osobom,
 • powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu lub innych osób, w szczególności skakania do wody lub biegania,
 • zabrania się wynoszenia wyposażenia Spa poza jego teren.

11. Prosimy o przeprowadzanie rozmów poziomem głosu, który umożliwi innym Gościom relaks, zarówno podczas zajęć grupowych, jak i zabiegów indywidualnych.

12. Po goleniu prosimy o upewnienie się, że maszynki oraz ostrza do maszynek nie zostaną pozostawione na terenie Spa. Ze względów higienicznych zabrania się wyrzucania zużytych maszynek, ostrza od maszynek do pojemników na śmieci, znajdujących się na terenie Spa.

13. Gości prosimy o zwrot pobranych ręczników i szlafroków do Recepcji Spa.

14. Goście Spa zobowiązani są do noszenia stosownego i kompletnego stroju podczas pobytu na jego terenie. 15. Z e względów zdrowotnych, wszystkie osoby umówione na zabieg, podczas pierwszej wizyty, proszone są o wypełnienie ankiety zdrowotnej.

16. Goście Spa ze schorzeniami tj: cukrzyca, choroby serca, wysokie lub niskie ciśnienie krwi oraz przyjmujący leki przeciwzakrzepowe, przeciwhistaminowe, uspokajające lub należące do grupy betablokerów powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Spa.

17. P rosimy brać prysznic przed skorzystaniem ze Strefy Mokrej Spa oraz pomiędzy kolejnymi sesjami w saunach.

18. W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek nieprawidłowości bądź naruszeń bezpieczeństwa, prosimy o jak najszybsze zawiadomienie Dyrekcji Spa.

19. H otel Azalia & Azalia Spa nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie stosowanie się do powyższego Regulaminu.

Regulamin obowiązujący w części mokrej

1. Na części spa (z jacuzzi) obowiązuje zakaz biegania oraz skakania do wody.

2. Wszystkich gości korzystających ze Strefy Mokrej prosimy o noszenie specjalnego, antypoślizgowego obuwia dostępnego w recepcji Spa.

Regulamin obowiązujący w jacuzzi

1. Wchodzić do jacuzzi i wychodzić można tylko od strony saun, trzymając się jednocześnie poręczy.

2. Nosiciele chorób zakaźnych nie mogą korzystać z basenu

3. Zabrania się biegania w strefie mokrej.

4. Właściwa odzież pływacka musi być noszona w czasie korzystania z jacuzzi.

5. Wszystkich gości korzystających ze Strefy Mokrej prosimy o noszenie specjalnego, antypoślizgowego obuwia dostępnego w recepcji Spa.

6. Kobiety w ciąży nie powinny korzystać z jacuzzi

Regulamin obowiązujący w strefie saun:

1. Osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby mające kłopoty z sercem, diabetycy, osoby z nadciśnieniem tętniczym nie powinny korzystać z sauny.

2. Korzystanie z sauny nie powinno przekraczać 10 min. Po skorzystaniu z sauny należy wziąć chłodny prysznic i odpocząć. Sesję można powtórzyć.

3. Przed wejściem do sauny należy zdjąć biżuterię. W saunie prosimy siadać na ręczniku .

4. Używanie olejków eterycznych oraz bukietów zapachowych w saunie jest zabronione.

5. Suszenie rzeczy osobistych oraz ręczników w saunach jest zabronione.

6. Przebywając w saunach zawsze należy być okrytym ręcznikiem.

Strefa Mokra to:

Zainspirowane starożytną rzymską tradycją Term, Azalia Spa przygotowało specjalną Strefę Mokrą, która pozwala cieszyć się wolnym czasem w samotności lub w towarzystwie bliskich. Strefa Mokra zapewniająca dostęp do swych atrakcji, gwarantuje relaks oraz uzupełnienie energii życiowej.

Strefa Mokra to:

 • Sauna fińska , w której pod wpływem wysokiej temperatury w zakresie 80°C - 90°C, oczyszcza organizm z nagromadzonych w nim toksyn, a skóra staje się zdrowsza, bardziej elastyczna i gładka. Pobyt w saunie to trening dla całego organizmu, który poddany ekstremalnym warunkom staje się bardziej odporny na ataki drobnoustrojów.
 • Aromatyczna łaźnia parowa , której działanie jest częścią szeroko pojętej hydroterapii. Para wodna, wzbogacona bukietem zapachowym i olejków eterycznych, wnika w skórę i wypłukuje z niej szkodliwe produkty przemiany materii. Temperatura w łaźni 40°C - 45°C.
 • Misa lodowa - dzięki której możemy hartować ciało po terapiach cieplnych. Okład z lodu zapewnia również przyjemne uczucie wychłodzenia oraz odprężenia.
 • Natrysk wrażeń - w których oczyścisz ciało, a Twoje zmysły zostaną ukojone dzięki dobroczynnemu działaniu aromaterapii.
 • Pokój wypoczynku - z podgrzewanymi leżankami, na których odpoczniesz po wizycie w Strefie Mokrej.
 • Jacuzzi –wanna z hydromasażem, czyli formą masażu wodnego oraz powietrznego.

Instrukcja korzystania z sauny suchej ( Temperatura 70 – 110oC)

1. Kąpiel w saunie polega na naprzemiennym przegrzewaniu i ochładzaniu całego ciała

2. Można to robić w 2 lub 3 następujących po sobie cyklach.

3. W saunie przebywa się w pozycji leżącej lub siedzącej.

4. Jeden cykl trwa max. do 25 minut tzn:. 8-12 min. pobyt w gorącym pomieszczeniu sauny, a następnie 8-12 min. ochładzanie ciała.

5. Ochładzanie organizmu pod prysznicem polega na polewaniu zimną wodą całego ciała od stóp w kierunku serca, a następnie ochładzaniu karku oraz głowy.

6. Po schłodzeniu ciała należy wytrzeć się do sucha i poleżeć kilka minut.

7. Pobyt w saunie kończy się chłodną kąpielą bez stosowania mydła.

8. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia trzeba bezwzględnie przerwać zabieg.

Instrukcja korzystania z łaźni parowej Temperatura 40 – 50oC

1. Kąpiel w łaźni polega na naprzemiennym przegrzewaniu i ochładzaniu całego ciała.

2. W łaźni przebywa się w pozycji leżącej lub siedzącej.

3. Czas przebywania w łaźni zależy indywidualnie od samopoczucia oraz stażu korzystania z łaźni (sugerowany czas ok. 10-20 minut).

4. Ochładzanie organizmu pod prysznicem polega na polewaniu zimną wodą całego ciała od stóp w kierunku serca, a następnie ochładzaniu karku oraz głowy.

5. Cykl nagrzewania ciała i schładzania może być powtórzony 3 –krotnie.

6. Po schłodzeniu ciała należy wytrzeć się do sucha i poleżeć kilka minut.

7. Pobyt w łaźni kończy się chłodną kąpielą bez stosowania mydła.

8. Niedozwolone jest korzystanie z sauny w biżuterii oraz w okularach i szkłach kontaktowych.

9. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia trzeba bezwzględnie przerwać zabieg.

 

UWAGA:

KORZYSTANIE Z SAUN NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wskazania do korzystania z sauny parowej.

 • przewlekłe choroby takie jak: napięcie mięśni grzbietu, przewlekłe
 • reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
 • nawracające choroby pulmonologiczne: astma oskrzelowa, przewlekłe
 • zapalenie oskrzeli.
 • ogólne wskazania: dla poprawy wydolności i ogólnego stanu zdrowia, jako
 • środek hartujący przy obniżonej odporności